Istaknuti post

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези уписа ученика у први разред ОШ „Мирко Јовановић“школске 2021/22.год

Admin/ 22 марта, 2021/ Вести, Огласна табла

Обавештавају се родитељи да ће основна школа “Мирко Јовановић“ уКрагујевцу почев од 01.04.2021.године вршити упис деце у први разред зашколску 2021/2022.годину.У први разред основне школе уписују се деца рођена 2014.године идеца рођена у јануару и фебруару 2015.године.У први разред могу се уписати и деца која до 31.августа 2021.годинепуне од 6 до 6,5 година након провере спремности за упис у први

Read More

Istaknuti post

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 у ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Admin/ 23 септембра, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

 Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи. Филм се може преузети на линку: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/09/Skole.pdf http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kontakti-institutazavoda-za-javno-zdravlje-skole.pdf ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИОсновне информације о обољењу COVID-19Шта је COVID-19?COVID-19 је болест изазвана новим корона вирусом(SARS-CoV-2).Болест може бити асимптоматска

Read More

Istaknuti post

СПИСКОВИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА ЗА ШКОЛСКУ 202/2021. ГОДИНУ

Admin/ 28 августа, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Natasa-Milutinovic-1-1.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Sladjana-Vujasin-1-2.doc http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ana-Glisovic-1-3.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Svetlana-Markovic-1-4.doc http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Maja-Divac-1-5.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Maja-Lazovic-1-6.docx

Istaknuti post

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Admin/ 28 августа, 2020/ Вести, Огласна табла

Родитељски састанци ће бити одржани 31.08.2020.године по следећем распореду: А група у 17:00 часова Б група у 18:00 часова.           Списак ученика по одељењима и групама налазиће се на главном улазу и на сајту школе од 28.08.2020.год. након 14:00 часова. Родитељи на родитељски састанак долазе у термину предвиђеном за групу у коју је распоређен ученик првог разреда  ради похађања наставе

Read More

Istaknuti post

Презентација за будуће петаке и материјал за родитеље

Admin/ 20 маја, 2020/ Вести

Поштовани, У прилогу Вам достављам материјал за сајт школе. Презентација за будуће петаке и материјал за родитеље,  у циљу подршке, да што лакше и боље се припреме за пети разред. С’поштовањемБиљана Михајловић-педагог Пети разред За родителје и ученике петог разредаhttp://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/05/За-родитеље-ученика-петoг-разреда.docx

Istaknuti post

Обавештење за родитеље будућих првака

Admin/ 31 марта, 2020/ Вести, Огласна табла

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА! Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2020/2021. годину обавити од  1. априла  до 31. маја 2020. године. Ученици имају могућност коришћења и целодневне наставе.   Према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања у први разред се уписују деца рођена од 1.3. 2013. до 28.2.2014. године. Провера спремности деце за полазак у  школу вршиће

Read More

Istaknuti post

О Д Л У К У о додели уговора о набавци рачунара

Admin/ 4 септембра, 2019/ Вести

Назив наручиоца: Брoj:01-1121 Датум : 02.09.2019.године Адреса: К р а г у ј е в а ц Директор ОШ“Мирко Јовановић“ Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о јавним набавкама ОШ“Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку 404-148/19-XII од

Read More

Istaknuti post

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КЊИГА ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Admin/ 29 маја, 2019/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 29.05.2019.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КЊИГА ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке:

Read More

Istaknuti post

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Admin/ 29 маја, 2019/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 29.05.2019.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: услуга фиксне телефоније; 3.Уговорена вредност:160.000,00 динара; 4.Критеријум за

Read More

Istaknuti post

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА

Admin/ 29 маја, 2019/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 29.05.2019.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: услуга сервисирања рачунара и рециклажа

Read More

Istaknuti post

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА

Admin/ 29 маја, 2019/ Вести

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 29.05.2019.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: услуга сервисирања рачунара; 3.Уговорена вредност:166.667,00 динара; 4.Критеријум за

Read More

Istaknuti post

О Д Л У К У о додели уговора

Admin/ 15 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj:01-557 Датум : 14.05.2019.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор Ненад Миловановић, ОШ“Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о јавним набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије

Read More

Istaknuti post

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Admin/ 15 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 14.05.2019.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: набавка намирница за припремање хране; 3.Уговорена

Read More

Istaknuti post

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Admin/ 13 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 13.05.2019.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: набавка канцеларијског материјала; 3.Уговорена вредност:300.000,00 динара; 4.Критеријум за

Read More

Istaknuti post

О Д Л У К У о додели уговора

Admin/ 13 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца:Незнаног јунака број 8 Брoj: 01-546 Датум : 13.05.2019.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о јавним набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и

Read More

Istaknuti post

О Д Л У К У о додели уговора

Admin/ 13 маја, 2019/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-548 Датум : 13.05.2019.године Адреса: К р а г у ј е в а ц Директор Ненад Миловановић, ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, на основу члана 79.Правилника о јавним набавкама у ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије

Read More

Istaknuti post

Званични извештаји (Упис 2017.г)

Admin/ 23 маја, 2017/ Вести, Огласна табла, Упис 2017

Званични извештаји општих података и оцена 6. и 7. разреда ученика 8. разреда, истакнути су у холу школе. Ученици су у обавези да провере податке у извештајима и да у случају примећених неправилности тј. грешака обавесте своје одељенске старешине.

Извештај о набавкама

Admin/ 29 јануара, 2021/ Вести, Огласна табла

IZVEŠTAJ O NABAVKAMA Naručilac: 100561893 – OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ” Godina: 2020 NABAVKE IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Dobra Usluge Broj zaključenih ugovora Ukupni iznos Ukupni iznos (sa PDV) Broj zaključenih ugovora Ukupni iznos Ukupni iznos (sa PDV) Član 12. stav 1. tač. 11) – nabavke od naručilaca ili grupe naručilaca koji su nosioci isključivog prava na osnovu

Read More

План јавних набавки

Admin/ 29 јануара, 2021/ Вести, Огласна табла

PLAN JAVNIH NABAVKI Naručilac OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ” Godina plana 2021 Verzija plana 1 Datum usvajanja 11.01.2021 Rbr Vrsta predmeta Predmet javne nabavke Procenjena vrednost Vrsta postupka Okvirno vreme pokretanja CPV NSTJizvršenja / isporuke Tehnika Sprovodi drugi naručilac Napomena 0001 Dobra Kancelarijski materijal -po partijama 250,000.00 Otvoreni postupak 1. kvartal 30192000 – Kancelarijski materijal RS218 – Šumadijska oblast 101982436 –

Read More

PLAN JAVNIH NABAVKI

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

PLAN JAVNIH NABAVKI Naručilac OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ” Godina plana 2020 Verzija plana 1 Datum usvajanja 16.07.2020 Rbr Vrsta predmeta Predmet javne nabavke Procenjena vrednost Vrsta postupka Okvirno vreme pokretanja CPV NSTJizvršenja / isporuke Tehnika Sprovodi drugi naručilac Napomena 0001 Dobra Nabavka računarske opreme 500,000.00 Otvoreni postupak 4. kvartal 30230000 – Računarska oprema RS218 – Šumadijska oblast   101982436 –

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

ОШ”Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Дел. број 01-844 од 23.07.2020.год.                                                                                             Јавна набавка број:1.1.5/2020 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015.), OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака 8. 34 000 Крагујевац објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности Назив наручиоца:ОШ”Мирко Јовановић” Адреса:Незнаног јунака бр.

Read More