Упис ученика у први разред школске 2019/2020.године

Nenad Milovanovic/ март 19, 2019/ Вести

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е   Обавештавају се родитељи да ће основна школа“Мирко Јовановић“ у Крагујевцу почев од 01.04.2019.године вршити упис деце у први разред за школску 2019/2020.годину. У први разред основне школе уписују се деца рођена 2012.године и деца рођена у јануару и фебруару 2013.године. У први разред могу се уписати и деца која

Read More

Школско такмичење из физике

Nenad Milovanovic/ фебруар 19, 2019/ Вести

Школско такмичење из физике одржаће се 20.02.2019.године(среда) у 11 часова . Директор школе, Ненад Миловановић

Одложен почетак другог полугодишта

Nenad Milovanovic/ фебруар 17, 2019/ Вести

            На основу препоруке Министарства здравља ,а због епидемије грипа,  Влада Републике Србије је донела одлуку да се одложи почетак другог полугодишта за 7 дана, односно,  за 25.02.2019.године. Распоред смена за 25.02.2019. је следећи: Смена „Б“- пре подне;Смена „А“ – по подне. У Крагујевцу                                                                                                                                     17.02.2019.          Директор школе                                                                                 Ненад Миловановић

Istaknuti post

Online kursevi engleskog jezika

admin/ децембар 11, 2018/ Вести, Огласна табла

Dragi đaci, Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINK group obezbedili besplatne online kurseve engleskog jezika. ITAcademy​ kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku đacima koji žele da usavrše i unaprede svoje znanje engleskog jezika da postanu što uspešniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu. Ukoliko ste đak od V do VIII razreda i želite

Read More

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

Nenad Milovanovic/ октобар 8, 2018/ Вести

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ   РЕДОВНА НАСТАВА   ДАТУМ АКТИВНОСТ 03.09.2018. год. Почетак редовне наставе 29.и 30.10.2018. год. Одељењска већа 01.11.2018.год. Наставничко веће  02. и 05.11.2018.год. Родитељски састанци 01.11.2018. год. Први класификациони период 28. и 29.1.2019. год. Одељењска већа 31.1.2019. год. Наставничко веће 31.1.2019. год. Родитељски састанци 31.1.2019. год. Други класификациони период 31.1.2019. год. Завршетак наставе првог полугодишта

Read More

Завршни испит 2018-Календар активности

Nenad Milovanovic/ мај 28, 2018/ Вести

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 2018. г. Пробни завршни испит, математика петак 13.04. у 12 ч Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест субота 14.04. српски језик у 09, комбиновани тест у 11:30 часова Анализа пробног завршног испита понедељак-петак 16-20.04. Унос општих података и

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

admin/ мај 22, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 22.05.2018.године Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге фиксне телефоније; 3.Уговорена вредност:160.000,00 динара; 4.Критеријум за доделу

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА

admin/ мај 22, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 22.05.2018.године Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге сервисирања рачунара; 3.Уговорена вредност:241.593,00 динара;

Read More

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ

admin/ мај 9, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 09.05.2018.године Наосновучлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије; 3.Уговорена вредност:2.916.667,00 динара;

Read More

О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ

admin/ мај 9, 2018/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 09.05.2018.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ 1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије; 3.Уговорена

Read More