Обавештења

 • Одлука о лицу задуж.за род.равноправност

  Република Србија ОШ ,,Мирко Јовановић“ 01-28 од 19.12.2022.год. К р а г у ј е в а ц             На основу члана 126.став.1. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 64. Закона о родној равноправности (,,службени гланик РС“ број 52/21) директор ОШ“Мирко Јовановић“ у…

  Nastavi

 • Одлука о плану за упр.ризицима за повреду родне равноправности

  Р е п у б л и к а С р б и ј a ОШ“Мирко Јовановић“ Број:01-29 Датум: 19.12.2022. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 19. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), члана 2. став 9. Правилника о изради и спровођењу плана управљања…

  Nastavi

 • ПРАВИЛНИК

  О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), члана 24. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/2014), и члана 49. став 1. тачка 1. Статута Школе,а у складу са…

  Nastavi

 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И

  РАДНИХ ЗАДАТАКА На основу члана 126.став 4.тачка 19)Закона о основама система образовања иваспитања( „Сл.гласник РС“,број 88/17 ),члана 24.став 2.Закона о раду ( „Сл.гласник РС“ број24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14 ) и члана 77.став 2.тачка 19.Статута школе,директор ОШ“МиркоЈовановић“ у Крагујевцу дана 07.12.2018.године,донео јеИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРКО…

  Nastavi

 • Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ “Мирко Јовановић”

  И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ. Потребно је да: Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за…

  Nastavi

 • О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  у вези уписа ученика у први разред школске 2022/23.год Обавештавају се родитељи да ће основна школа “Мирко Јовановић“ у Крагујевцу почев од 01.04.2022.године вршити упис деце у први разред за школску 2022/2023.годину. У први разред основне школе уписују се деца рођена 2015.године и деца рођена у јануару и фебруару 2016.године. У први разред могу се…

  Nastavi

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Maecenas odio lacus, dignissim sollicitudin finibus commodo, rhoncus et ante

Tags

There’s no content to show here yet.