Arhiva Kategorije: Документи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

admin/ април 12, 2018/ Вести, Документи, Огласна табла

ОШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац Дел.број 01-371 од 10.04.2018.год.                       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.4/2018   ПАРТИЈА БР. 1 -Производи од брашна ОРН: 15810000-(Хлебни производи, пецива и колачи);   ПАРТИЈА БР. 2

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

admin/ април 12, 2018/ Вести, Документи, Огласна табла

ОШ”Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Дел. број 01-373 од 10.04.2018.год.                                                                                               Јавна набавка број:1.1.4/2018   На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015.),   OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака 8. 34 000 Крагујевац   објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности  

Read More

О Д Л У К У о додели уговора за прву партију за електричну енергију

admin/ април 26, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-406 Датум: 25.04.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Директор ОШ „Мирко Јовановић“, Ненад Миловановић, на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за

Read More

Одлука за канцеларијски материјал

admin/ април 25, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

  Назив наручиоца: Брoj: 01-405 Датум :25.04.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Директор ОШ „Мико Јовановић“ Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од

Read More

Одлука о додели уговора

admin/ април 24, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-384 Датум :24.04.2017.године Адреса:Незнаног јунака 8 К р а г у ј е в а ц   Директор Ненад Миловановић, из ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 29.03.2017.године, 

Read More

Одлука о додели уговора

admin/ април 21, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

  Преузми документ   Основна школа “Мирко Јовановић” Ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац Дел.бр.01-370 Датум:.18.04.2017.године     Јавна набавка број 1.1.2/2017   На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-298 од 23.03.2017. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 01-369  од 18.04.2017. године, а у складу са чланом 108.

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

admin/ март 27, 2017/ Документи, Огласна табла

ОШ”Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Дел. број 01-303 од 27.03.2017.год.   Јавна набавка број:1.1.2/2017   На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015.),   OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака 8. 34 000 Крагујевац   објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности   Назив

Read More

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

admin/ март 27, 2017/ Документи, Огласна табла

ОШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац Дел.број 01-304 од 27.03.2017.год.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.2/2017   ПАРТИЈА БР. 1 -Производи од брашна ОРН: 15810000-(Хлебни производи, пецива и колачи);   ПАРТИЈА БР. 2 – Риба ОРН: 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

Read More

Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

admin/ мај 18, 2016/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-450 Датум : 17.05..2016.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набвкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну

Read More

Одлука о додели уговора за – Средства за хигијену

admin/ мај 18, 2016/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj:01-451 Датум : 17.05.2016.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Ненад Миловановић, директор ОШ“ Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну

Read More