ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 у ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Admin/ 23 септембра, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

 Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи. Филм се може преузети на линку: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/09/Skole.pdf http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kontakti-institutazavoda-za-javno-zdravlje-skole.pdf ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИОсновне информације о обољењу COVID-19Шта је COVID-19?COVID-19 је болест изазвана новим корона вирусом(SARS-CoV-2).Болест може бити асимптоматска

Read More

СПИСКОВИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА ЗА ШКОЛСКУ 202/2021. ГОДИНУ

Admin/ 28 августа, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Natasa-Milutinovic-1-1.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Sladjana-Vujasin-1-2.doc http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ana-Glisovic-1-3.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Svetlana-Markovic-1-4.doc http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Maja-Divac-1-5.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Maja-Lazovic-1-6.docx

PLAN JAVNIH NABAVKI

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

PLAN JAVNIH NABAVKI Naručilac OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ” Godina plana 2020 Verzija plana 1 Datum usvajanja 16.07.2020 Rbr Vrsta predmeta Predmet javne nabavke Procenjena vrednost Vrsta postupka Okvirno vreme pokretanja CPV NSTJizvršenja / isporuke Tehnika Sprovodi drugi naručilac Napomena 0001 Dobra Nabavka računarske opreme 500,000.00 Otvoreni postupak 4. kvartal 30230000 – Računarska oprema RS218 – Šumadijska oblast   101982436 –

Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

ОШ”Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Дел. број 01-844 од 23.07.2020.год.                                                                                             Јавна набавка број:1.1.5/2020 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015.), OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака 8. 34 000 Крагујевац објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности Назив наручиоца:ОШ”Мирко Јовановић” Адреса:Незнаног јунака бр.

Read More

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2020

Admin/ 23 јула, 2020/ Документи, Огласна табла

ОШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац Дел.број 01-845 од 23.07.2020.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2020 ПАРТИЈА БР. 1 -Производи од брашна ОРН: 15810000-(Хлебни производи, пецива и колачи); ПАРТИЈА БР. 2 – Риба ОРН: 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо); ПАРТИЈА БР. 3 –

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Догађаји, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;2.Предмет набавке: средства за хигијену;3.Уговорена вредност:370.000,00 динара;4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-II партија

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-II партија 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;2.Предмет набавке: набавка канцеларијског материјала;3.Уговорена вредност:86.148,00 динара;4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-I партија

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-I партија 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;2.Предмет набавке: набавка канцеларијског материјала;3.Уговорена вредност:159.336,10 динара;4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;2.Предмет набавке: услуга сервисирања рачунара;3.Уговорена вредност:226.162,00 динара;4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена

Read More