Arhiva Kategorije: Документи

Одлука о додели уговора (намирнице)

admin/ април 13, 2016/ Вести, Документи

Основна школа “Мирко Јовановић” Ул.Незнаног јунака 34000 Крагујевац Дел.бр.01-341 Датум:11.04.2016 Јавна набавка број 1.1.2/2016 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-264 од 21.03.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 01-324 од 08.04.2016. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3. ЗЈН (“Службени гласник РС”

Read More

Одлука о додели уговора за прву партију (struja)

admin/ април 13, 2016/ Вести, Документи

Република Србија ОШ“Мирко Јовановић“ Брoj: 01-342 Датум : 12.04.2016.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

admin/ март 13, 2014/ Вести, Документи, Огласна табла

Преузми документ На основу члана 116.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12)   ОСНОВНА ШКОЛА „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА БРОЈ 8 34000 Крагујевац   објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору   Назив:Основна школа „ Мирко Јовановић“ Адреса:Незнаног јунака број 8,34 000 Крагујевац Број јавне набавке:1.2.1./2014 Назив и ознака из општег речника набавки:електрична енергија-09310000 Уговорена вредност:понуђена цена kwh 

Read More

Распоред пријема родитеља

admin/ децембар 5, 2013/ Документи

Важећи распоред можете прегледати на страни “Огласна табла” или преузети овде. (Распоред уредила гђа. Ивана Томић,проф)