Arhiva Kategorije: Огласна табла

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Nenad Milovanovic/ јун 1, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 01.06.2017.године   Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: електрична енергија; 3.Уговорена вредност:1.798.000,00 динара; 4.Критеријум

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА

Nenad Milovanovic/ мај 31, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 30.05.2017.године   Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕО ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖУ ТОНЕРА 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге сервисирања рачунара; 3.Уговорена вредност:74.417,00

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Nenad Milovanovic/ мај 31, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 30.05.2017.године Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕО ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: набавка средстава за хигијену; 3.Уговорена вредност:142.814,00 динара; 4.Критеријум за доделу

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА КЊИГЕ ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ

Nenad Milovanovic/ мај 31, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 30.05.2017.године   Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА КЊИГЕ ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ   1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: набавка књига за

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НОВЕ ТОНЕРЕ

admin/ мај 26, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 25.05.2017.године  Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НОВЕ ТОНЕРЕ  1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Нови тонери; 3.Уговорена вредност:74.417.000,00 динара; 4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

admin/ мај 24, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 23.05.2017.године Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге фиксне телефоније; 3.Уговорена вредност:154.000,00 динара; 4.Критеријум за доделу

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА

admin/ мај 24, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 23.05.2017.године  Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА   1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге сервисирања рачунара; 3.Уговорена вредност:150.000,00 динара; 4.Критеријум за

Read More

О Д Л У К А о додели уговора- набавка књига за одличне и награђене ученике

admin/ мај 19, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ“Мирко Јовановић“ Брoj:01-500 Датум : 19.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака 8 К р а г у ј е в а ц  Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,Ненад Миловановић, на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од

Read More

О Д Л У К А о додели уговора

admin/ мај 19, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“ Брoj: 01-499 Датум :19.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Read More