О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези уписа ученика у први разред ОШ „Мирко Јовановић“школске 2021/22.год

Admin/ 22 марта, 2021/ Вести, Огласна табла

Обавештавају се родитељи да ће основна школа “Мирко Јовановић“ уКрагујевцу почев од 01.04.2021.године вршити упис деце у први разред зашколску 2021/2022.годину.У први разред основне школе уписују се деца рођена 2014.године идеца рођена у јануару и фебруару 2015.године.У први разред могу се уписати и деца која до 31.августа 2021.годинепуне од 6 до 6,5 година након провере спремности за упис у први

Read More

Извештај о набавкама

Admin/ 29 јануара, 2021/ Вести, Огласна табла

IZVEŠTAJ O NABAVKAMA Naručilac: 100561893 – OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ” Godina: 2020 NABAVKE IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Dobra Usluge Broj zaključenih ugovora Ukupni iznos Ukupni iznos (sa PDV) Broj zaključenih ugovora Ukupni iznos Ukupni iznos (sa PDV) Član 12. stav 1. tač. 11) – nabavke od naručilaca ili grupe naručilaca koji su nosioci isključivog prava na osnovu

Read More

План јавних набавки

Admin/ 29 јануара, 2021/ Вести, Огласна табла

PLAN JAVNIH NABAVKI Naručilac OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ” Godina plana 2021 Verzija plana 1 Datum usvajanja 11.01.2021 Rbr Vrsta predmeta Predmet javne nabavke Procenjena vrednost Vrsta postupka Okvirno vreme pokretanja CPV NSTJizvršenja / isporuke Tehnika Sprovodi drugi naručilac Napomena 0001 Dobra Kancelarijski materijal -po partijama 250,000.00 Otvoreni postupak 1. kvartal 30192000 – Kancelarijski materijal RS218 – Šumadijska oblast 101982436 –

Read More

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 у ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Admin/ 23 септембра, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

 Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи. Филм се може преузети на линку: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/09/Skole.pdf http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kontakti-institutazavoda-za-javno-zdravlje-skole.pdf ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИОсновне информације о обољењу COVID-19Шта је COVID-19?COVID-19 је болест изазвана новим корона вирусом(SARS-CoV-2).Болест може бити асимптоматска

Read More

СПИСКОВИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА ЗА ШКОЛСКУ 202/2021. ГОДИНУ

Admin/ 28 августа, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Natasa-Milutinovic-1-1.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Sladjana-Vujasin-1-2.doc http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ana-Glisovic-1-3.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Svetlana-Markovic-1-4.doc http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Maja-Divac-1-5.docx http://www.osmjovanovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Maja-Lazovic-1-6.docx

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Admin/ 28 августа, 2020/ Вести, Огласна табла

Родитељски састанци ће бити одржани 31.08.2020.године по следећем распореду: А група у 17:00 часова Б група у 18:00 часова.           Списак ученика по одељењима и групама налазиће се на главном улазу и на сајту школе од 28.08.2020.год. након 14:00 часова. Родитељи на родитељски састанак долазе у термину предвиђеном за групу у коју је распоређен ученик првог разреда  ради похађања наставе

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Догађаји, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;2.Предмет набавке: средства за хигијену;3.Уговорена вредност:370.000,00 динара;4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-II партија

Admin/ 3 јуна, 2020/ Вести, Документи, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 03.06.2020.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-II партија 1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања;2.Предмет набавке: набавка канцеларијског материјала;3.Уговорена вредност:86.148,00 динара;4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More