Nenad Milovanovic/ октобар 8, 2018/ Вести

КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

 

  1. РЕДОВНА НАСТАВА

 

ДАТУМ АКТИВНОСТ
03.09.2018. год. Почетак редовне наставе
29.и 30.10.2018. год. Одељењска већа
01.11.2018.год. Наставничко веће
 02. и 05.11.2018.год. Родитељски састанци
01.11.2018. год. Први класификациони период
28. и 29.1.2019. год. Одељењска већа
31.1.2019. год. Наставничко веће
31.1.2019. год. Родитељски састанци
31.1.2019. год. Други класификациони период
31.1.2019. год. Завршетак наставе првог полугодишта
18.2.2019. год. Почетак другог полугодишта
08. и 09. 04. 2019. год. Одељењска већа
11.4.2018. год. Наставничко веће
12. и 15.4.2019. год. Родитељски састанци
11.4.2018. год Трећи класификациони период
31.5.2019. год. Крај наставне године за ученике 8. разреда
03.6.2019. год. Одељењско веће за ученике 8. Разреда
05.6.2019. год. Наставничко веће
14.6.2019. год. Крај наставне године за ученике од 1. до 7. разреда
28.6.2019. год. Родитељски састанци и подела сведочанстава за ученике осмог разреда
20. 6. 2019. год. Одељењска већа за ученике од 2. до 7. разреда
24.6.2019. год. Наставничко веће
28.6.2019. год. саопштавање успеха ученика-родитељски састанци

 

 

 

  1. ДОПУНСКИ И ДОДАТНИ РАД
ДАТУМ АКТИВНОСТ
Од 15.9.2018. год. допунски и додатни рад
4.6. – 8.6.2019. год. припремна настава за полагање поправних испита и разредних испита за ученике 8. разреда
11. – 14.06.2019. год. разредни испити за ученике 8. разреда
11. – 14.6.2019. год. поправни испити за ученике 8. Разреда
3.6. – 7.6.2019. год. припремна настава за полагање завршног испита за ученике 8. разреда
20.6- 26.6.2019. год. припремна настава за ученике од 2. до 7. разреда
27.6.2019. год. полагање поправних и разредних испита за ученике од 2. до 7. разреда
19.-23.8.2019. год. припремна настава за ученике од 2. до 7. разреда
26-29.8.2019. год.

полагање поправних и разредних испита за ученике од 2. до 7. разреда

 

 

12.11.2018. год.

1. и 2.1.2019. год.

15.2.2019. год.

1. и 2.5.2019. год.

нерадни дани (празници)
РАСПУСТИ
09.11– 12. 11.2019.год. јесењи распуст

3.1.2018.-8.1.2019.год.

1.2. – 14.2.2019. год.

зимски школски распуст
30.4.- 3.5.2019. год. пролећни школски распуст
17.6.-30.8.2019. год. летњи школски распуст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Месец Број наставних дана Дани у оквиру недеље за спорт рекреацију и културу Свега радних дана
Септембар 20   20
Октобар 23 Евентуална надокнада екскурзије 7. и 8. разреда (27.10.) 24
Новембар 20   20
Децембар 21 Евентуална надокнада екскурзије 7. и 8. разреда (8.12.) 22
Јануар 17 Школска слава Свети Сава 17
Укупно у првом полугодишту 100 3 103
Фебруар 9   9
Март 21   21
Април 19 Надокнада дана од екскурзије обележавањем Дана планете Земље ,,Зелендана“ (20.4.2019. год.) 20
Мај 20 Дан школе (21.5.) 20
Јун 10   10
Укупно у другом полугодишту 79 2 80
Укупно 180 5 183

Укупно у току школске године:

  • наставних дана: 180
  • 3 дана за спорт, рекреацију, друштвено користан рад и културне активности
  • У школи се празнују државни и верски празници, празнује се радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату-21. октобар, Свети Сава – Дан духовности 27. јануар, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату – 22. април, Дан победе – 9.мај и Видовдан – 28.јун. Дан града је радни и наставни дан, као и Дан школе (21.5.2019. год.) и Школска слава Свети Сава (27.1.2019. год.).
Share this Post