Крајем седамдесетих година година прошлог века,већ зарасла у траву писта некадашњег аеродрома,почела је да поприма изглед градилишта.Смештен на брду изнад града преко Сушичког потока плато некадашњег стратешког војног објекта постао је изазов за архитекте,који су осмислили изглед насеља у коме треба да живи преко 20.000 становника.Негде до средине осамдесетих година завршена је изградња највећег броја стамбених зграда и насеље је попримило данашње обрисе.

По ономе што данас имамо на Аеродрому може се рећи да личи на неки мањи градић у Србији.  Ту у централном делу насеља никла је и наша основна школа , која је почела са радом 1.септембра 1982.године а добила назив по народном хероју из НОР-а,Мирку Јовановићу.Те школске године имали смо 1376 ученика распоређених у 41 одељење. У том периоду школи су припадала и 3 издвојена одељења у Петровцу,Грбицама и Шљивовцу, а први директор школе је био професор српског језика – Радомир Цабунац. Из године у годину,број ученика у нашој школи непрестано расте да би школске 1988/89. достигао максимум од 2637 ученика распоређених у 82 одељења( били смо школа са највећим бројем ученика у тадашњој држави СФРЈ) и те године школом је руководио вд директора,наставник математике,Драгољуб Милановић,који је касније био директор  ОШ „Свети Сава“. Са овако великим бројем ученика школа је од свог оснивања радила у 3 смене у шестодневној наставној недељи. У потпуно неадекватним просторним условима настава и ваннаставне активности изводиле су се уз велике тешкоће.

Изградњом школе „Свети Сава“,наша школа делимично решава проблем и школске 1989/90.године по први пут од оснивања почиње са радом у петодневној наставној  недељи. Те школске године школа има 1848 ученика распоређених у 58 одељења, а руководеће место преузима наставник математике,Рајко Бошковић,који ће ту дужност обављати све до 1999.године.У периоду политичких превирања,на челној позицији школе било је више професора:

1999. вд-директора био је наставник математике Филип Мирковић,затим, професор физичког васпитања,директор Зоран Богдановић,после њега,проф.физичког васпитања,  вд-директора пок.Милица Чолић,затим професор физике Момчило Пауновић, а од 2004.до данас,на руководећем месту је професор техничког и информатичког образовања, Ненад Миловановић.

Школа данас има 1343 ученика,распоређених у 47 одељења у матичној школи и у једном неподељеном одељењу у Петровцу.Тренутно смо школа са највећим бројем ученика у Шумадији(последњих неколико година број ученика се повећао за око 150). Социо-економски статус родитеља је неуједначен. Школу похађају и ученици-расељена лица,деца ромске националности, а ткђ.просторије школе користе и ученици из  СОШО „Вукашин Марковић“.Због задовољења потреба и деце и родитеља, школске 2009/2010.године, уведена је целодневна настава.Школске 2010/2011.захваљујући средствима локалне самоуправе, школа је надограђена,тако да смо постали богатији за још 250м² учионичког простора у који смо сместили 2 одељења целодневне наставе и кабинет ликовне и музичке културе.У школи функционише и стоматолошка ординација.

Школа сарађује са многим културним и образовним институцијама,предузећима,пословним партнерима. Колектив је отворен према новим идејама,спреман на сарадњу,укључен  у бројне хуманитарне акције и

подстиче креативност и стваралаштво ученика кроз бројне секције,додатну наставу и припремање ученика за такмичење.Кроз процесе самовредновања и развојног планирања школа се труди да, из године у годину, унапређује свој квалитет рада.  Школа има и велики број талентованих ученика који постижу завидне резултате на многим такмичењима како на градском нивоу,тако и на вишим нивоима(окружном,међуокружном и републичком).

У школи ради, заиста, квалитетан наставни кадар,који је спој искуства и млађих снага пуних знања и жеље да исто пренесу младим нараштајима.

Многи садашњи,а такође и бивши радници(наставно особље,административно,педагошка служба и помоћно-техничко особље) су  дали печат рада школи и допринели да она ради на овако високом нивоу како  сада ради.

 директор школе: Ненад Миловановић