О Д Л У К А о додели уговора

admin/ мај 19, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“ Брoj: 01-499 Датум :19.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

admin/ мај 16, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 16.05.2017.године   Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Канцеларијски материјал по партијама-4.партија; 3.Уговорена вредност:213.000,00 динара;

Read More

Одлука о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

admin/ мај 16, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“ Брoj: 01-475 Датум:15.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о јавним набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну

Read More

Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

admin/ мај 15, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:“Мирко Јовановић“ Брoj:01-471 Датум:15.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовновић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу 79.Правилника о јавним набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 13.04.2017.године 

Read More

Oдлука школе за сервисисрање штампача и рециклажу тонера

admin/ мај 11, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца: Основна школа“ Мирко Јовановић“ Брoj: 01-455 Датум : 11.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор Основне школе „Мирко Јовановић“у Крагујевцу, Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и

Read More

Обавештење о додели уговора за намирнице широке потрошње

admin/ мај 10, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 10.05.2017.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ЧЕТВРТУ ПАРТИЈУ 1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије; 3.Уговорена

Read More

Обавештење о додели уговора за месо

admin/ мај 10, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 10.05.2017.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ТРЕЋУ ПАРТИЈУ 1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије; 3.Уговорена

Read More

Обавештење о додели уговора за пециво

admin/ мај 5, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 05.05.2017.године   На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ   1.Врста наручиоца: Делатност -установа образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована

Read More

Обавештење о додели уговора за рибу

admin/ мај 5, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 05.05.2017.године   На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ   1.Врста наручиоца: Делатност -установа образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована

Read More