План јавних набавки за 2020. годину

Admin/ 29 јануара, 2020/ Вести, Огласна табла

План јавних набавки за 2020. годину Основна школа “Мирко Јовановић”Обухвата:Датум усвајања:План набав ки за 2020.годину22.1.2020УкупноПланирана средства у буџету/фин.плануОкв ирни датумЈавне набавкеПроцењ ена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)Предмет набав кеВрста поступкапокретањ а поступказакљ учењ а уговораКонто/позицијабез ПДВ-аРбизв ршењ а угов ора22.606.525са ПДВ-ом20207.135.423202114.884.6492022586.450добра8.213.6961.1.12202042020отворени поступак42022Врста централизоване јавне набавке; набавку спроводи Град Крагујевац-тело за централизоване јавне набавкеНабавка електричне енергије за потребе школеУ складу са прошлогодишњом потрошњомтип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: Одлука Градског већа о централизованим јавним набавкама; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Разлог и оправданост набавке:Напомена:Остале напомене:Електрична енергија по партијама3.068.696По годинама: 2020-1.022.8982021-1.534.3482022-511.450Електрична енергија по партијама4212113.068.6963.682.4361.1.22202042020отворени поступак42021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиУ складу са прошлогодишњом потрошњомтип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Канцеларијски материјал по партијама291.6671. Папир,папирна галантерија и други ситан канцеларијски материјал91.6672. Обрасци, књиге и остали штампани материјал200.000По годинама: 2020-194.4452021-97.222Канцеларијски материјал по партијама1. Папир,папирна галантерија и други ситан канцеларијски материјал2. Обрасци, књиге и остали штампани материјал426111291.666350.000Страна 1 од 4Датум штампе: 22.1.2020Апликација Управе за јавне набавке 1.1.33202042020поступак јавне набавке мале вредности42020Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу прошлогодишње потрошњетип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Књиге за одличне и награђене ученике358.333По годинама: 2020-358.333Књиге за одличне и награђене ученике472713358.333430.0001.1.46202082020отворени поступак82020Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу новонастале потребе за унос података ( оцена и других података) у електронски дневниктип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Рачунарска и сродна опрема500.000По годинама: 2020-500.000Рачунарска и сродна опрема512221500.000600.0001.1.54202052020поступак јавне набавке мале вредности42021на основу прошлогодишње потрошњетип набавке: обликована по партијама; Начин утврђивања процењене вредности:Остале напомене:Храна за припремање оброка у боравку и ужине2.916.667По годинама: 2020-1.944.4442021-972.220Храна за припремање оброка у боравку и ужине4268222.916.6673.500.0001.1.66202082020отворени поступак82021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу потреба техничког особља за радном и заштитном одећом и обућомтип набавке: обликована по партијама,централизована набавка,електронска набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Набавка ХТЗ опреме125.0001. Радна и заштитна одећа83.3332.. Радна и заштитна обућа41.667По годинама: 2020-41.6672021-83.333Набавка ХТЗ опреме1. Радна и заштитна одећа2.. Радна и заштитна обућа426124125.000150.0001.1.72202042020отворени поступак42021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу приошлогодишње потрошњетип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Средства за хигијену370.000По годинама: 2020-246.6672021-123.333Средства за хигијену426811370.000444.000Страна 2 од 4Датум штампе: 22.1.2020Апликација Управе за јавне набавке 1.1.85202072020отворени поступак72021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу потреба за обновом ђачких столица и клупа, као и наставничких катедри и столица и канцеларијских столова( настваничка канцеларија)тип набавке: обликована по партијама,централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Канцеларијски намештај583.3331.. Канцеларијски намештај130.0002.. Школски намештај453.333По годинама: 2020-243.0552021-340.278Канцеларијски намештај1.. Канцеларијски намештај2.. Школски намештајуслуге14.392.8291.2.13202052020отворени поступак52021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу стварних потреба за одржавање рачунараске опреметип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Услуге сервисирања рачунара226.162По годинама: 2020-113.0812021-113.081Услуге сервисирања рачунара423221226.162271.3941.2.23202052020отворени поступак52021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу прошлогодишње потрошњетип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера291.667По годинама: 2020-145.8332021-145.834Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера425222291.667350.0001.2.32202042020отворени поступак42022Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу прошлогодишње потрошњетип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Услуга фиксне телефоније300.000По годинама: 2020-75.0002021-150.0002022-75.000Услуга фиксне телефоније421411300.000360.000Страна 3 од 4Датум штампе: 22.1.2020Апликација Управе за јавне набавке 1.2.462020122020отворени поступак122021Град Крагујевац спроводи центализовану јавну набавку на основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набвкиНа основу прошлогодишње потрошње, али и потребе за огигурање нове рачунарске опреметип набавке: централизована набавка; Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: Град Крагујевац; образложење централизоване набавке: На основу Одлуке Градског већа о централизацији јавних набавки; Централизована набавка:Начин утврђивања процењене вредности:Напомена:Остале напомене:Услуге осигурања имовине75.000По годинама: 2021-75.000Услуге осигурања имовине42151175.00090.0001.2.5102020112020отворени поступак62021тип набавке: обликована по партијама; Остале напомене:Услуге организовања и извођења ученичких екскурзија и наставе у природи13.500.0001.. Екскурзије4.358.3332.. Настава у природи9.141.667По годинама: 2020-2.250.0002021-11.250.000Услуге организовања и извођења ученичких екскурзија и наставе у природи1.. Екскурзије2.. Настава у природи42491113.500.00016.200.000Место и датум:М.П.Миловановић НенадОвлашћено лице:Миловановић НенадОдговорно лице:_______________________________Страна 4 од 4Датум штампе: 22.1.2020Апликација Управе за јавне набавке

Share this Post