2023/2024. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ

2023/2024. ГОДИНЕ

Школска 2023/2024.година почиње са радом 1.септембра
2023.године(петак) и то по вертикалном моделу наставе по следећем
распореду:

 Смена „A“ од 8 00 часова
одељења: I 3 ; II 1 ;III 1,2,3 ;IV 1,2,3 ;V 1,2,3 ;VI 1,2,3 ;VII 1,2,3 ;VIII 1,2,3 ;
 Смена „Б“ од 14 00 часова
одељења:I 4,5 ;II 4 ;III 4,5 ;IV 4,5,6 ;V 4,5 ;VI 4,5,6 ;VII 4,5,6 ;VIII 4,5,6
Одељења целодневне наставе су :I 1,2 и II 2,3,5 (други разред
целодневне наставе 1. септембра почиње са радом од 7 00 часова).
Свечани пријем ученика првог разреда одржаће се 1. септембра у
11 часова у холу школе.
Одељења прошлогодишњег четвртог разреда(4 1 ,4 2, 4 3 ,4 4 и 4 5 )
прелазе у одељења 5.разреда са истим индексима-5 1 ,5 2, 5 3 ,5 4 и 5 5 .Одељења
са индексима 1,2 и 3 су у смени „А“, а одељења са индексима 4 и 5 су у
смени „Б“.

У Крагујевцу, Директор школе
29.08.2023. Ненад Миловановић