konkursna dokumentacija elektricna energija mirko jovanovic

Admin/ 19 фебруара, 2015/ Вести, Огласна табла

  ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА бр.8. 34 000 Крагујевац     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.1/2015     Крагујевац, фебруар 2015. године На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним

Read More

Poziv za podnosenje ponuda elektricna energia-mirko jovanovic 2015

Admin/ 19 фебруара, 2015/ Вести, Огласна табла

ОШ“Мирко Јовановић“ Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Јавна набавка број:1.1.1/2015 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12),   ОШ“МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА бр.8. 34 000 Крагујевац   објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности   Назив наручиоца:ОШ“Мирко Јовановић“ Адреса:Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац

Read More