Позив за набавку хране и конкурсна документација

Admin/ 6 марта, 2015/ Вести

ОШ”Мирко Јовановић” (КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПРЕУЗМИ) Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Јавна набавка број:1.1.2/2015 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015.), OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака 8. 34 000 Крагујевац објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности Назив наручиоца:ОШ”Мирко Јовановић”. Адреса:Незнаног јунака бр. 8. Врста поступка јавне набавке:Јавна

Read More