Одлука о додели уговора (намирнице)

Admin/ 13 априла, 2016/ Вести, Документи

Основна школа “Мирко Јовановић” Ул.Незнаног јунака 34000 Крагујевац Дел.бр.01-341 Датум:11.04.2016 Јавна набавка број 1.1.2/2016 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-264 од 21.03.2016. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 01-324 од 08.04.2016. године, а у складу са чланом 108. став 1. и 3. ЗЈН (“Службени гласник РС”

Read More

Одлука о додели уговора за прву партију (struja)

Admin/ 13 априла, 2016/ Вести, Документи

Република Србија ОШ“Мирко Јовановић“ Брoj: 01-342 Датум : 12.04.2016.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Read More