Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Admin/ 18 маја, 2016/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-450 Датум : 17.05..2016.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Ненад Миловановић,директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набвкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну

Read More

Одлука о додели уговора за – Средства за хигијену

Admin/ 18 маја, 2016/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj:01-451 Датум : 17.05.2016.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Ненад Миловановић, директор ОШ“ Мирко Јовановић“ у Крагујевцу на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну

Read More