ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Admin/ 27 марта, 2017/ Документи, Огласна табла

ОШ”Мирко Јовановић” Незнаног јунака бр.8. 34 000 Крагујевац Дел. број 01-303 од 27.03.2017.год.   Јавна набавка број:1.1.2/2017   На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/12,14/2015 и 68/2015.),   OШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака 8. 34 000 Крагујевац   објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности   Назив

Read More

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

Admin/ 27 марта, 2017/ Документи, Огласна табла

ОШ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ” Незнаног јунака бр. 8. 34 000 Крагујевац Дел.број 01-304 од 27.03.2017.год.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.2/2017   ПАРТИЈА БР. 1 -Производи од брашна ОРН: 15810000-(Хлебни производи, пецива и колачи);   ПАРТИЈА БР. 2 – Риба ОРН: 15220000 (смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо);

Read More