О Д Л У К У о додели уговора за прву партију за електричну енергију

Admin/ 26 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-406 Датум: 25.04.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Директор ОШ „Мирко Јовановић“, Ненад Миловановић, на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за

Read More

Одлука за канцеларијски материјал

Admin/ 25 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

  Назив наручиоца: Брoj: 01-405 Датум :25.04.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц   Директор ОШ „Мико Јовановић“ Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од

Read More

Одлука о додели уговора

Admin/ 24 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

Назив наручиоца: Брoj: 01-384 Датум :24.04.2017.године Адреса:Незнаног јунака 8 К р а г у ј е в а ц   Директор Ненад Миловановић, из ОШ „Мирко Јовановић“ на основу чл.79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 29.03.2017.године, 

Read More

Одлука о додели уговора

Admin/ 21 априла, 2017/ Вести, Документи, Огласна табла

  Преузми документ   Основна школа “Мирко Јовановић” Ул.Незнаног јунака бр.8 34000 Крагујевац Дел.бр.01-370 Датум:.18.04.2017.године     Јавна набавка број 1.1.2/2017   На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-298 од 23.03.2017. године у поступку јавне набавке мале вредности, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 01-369  од 18.04.2017. године, а у складу са чланом 108.

Read More