ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НОВЕ ТОНЕРЕ

Admin/ 26 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 25.05.2017.године  Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА НОВЕ ТОНЕРЕ  1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Нови тонери; 3.Уговорена вредност:74.417.000,00 динара; 4.Критеријум за доделу уговора: „најнижа

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Admin/ 24 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 23.05.2017.године Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге фиксне телефоније; 3.Уговорена вредност:154.000,00 динара; 4.Критеријум за доделу

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА

Admin/ 24 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 23.05.2017.године  Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА   1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Услуге сервисирања рачунара; 3.Уговорена вредност:150.000,00 динара; 4.Критеријум за

Read More

Званични извештаји (Упис 2017.г)

Admin/ 23 маја, 2017/ Вести, Огласна табла, Упис 2017

Званични извештаји општих података и оцена 6. и 7. разреда ученика 8. разреда, истакнути су у холу школе. Ученици су у обавези да провере податке у извештајима и да у случају примећених неправилности тј. грешака обавесте своје одељенске старешине.

О Д Л У К А о додели уговора- набавка књига за одличне и награђене ученике

Admin/ 19 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ“Мирко Јовановић“ Брoj:01-500 Датум : 19.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака 8 К р а г у ј е в а ц  Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,Ненад Миловановић, на основу члана 79.Правилника о набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од

Read More

О Д Л У К А о додели уговора

Admin/ 19 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“ Брoj: 01-499 Датум :19.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу члана 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Admin/ 16 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 16.05.2017.године   Наоснов учлана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   1.Врста наручиоца: Делатност-установа образовања; 2.Предмет набавке: Канцеларијски материјал по партијама-4.партија; 3.Уговорена вредност:213.000,00 динара;

Read More

Одлука о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

Admin/ 16 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:ОШ „Мирко Јовановић“ Брoj: 01-475 Датум:15.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу, Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о јавним набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну

Read More

Одлука о додели уговора за услугу телефони-фиксни

Admin/ 15 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца:“Мирко Јовановић“ Брoj:01-471 Датум:15.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор ОШ „Мирко Јовновић“ у Крагујевцу,  Ненад Миловановић,на основу 79.Правилника о јавним набавкама, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 13.04.2017.године 

Read More