Oдлука школе за сервисисрање штампача и рециклажу тонера

Admin/ 11 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Назив наручиоца: Основна школа“ Мирко Јовановић“ Брoj: 01-455 Датум : 11.05.2017.године Адреса:Незнаног јунака број 8 К р а г у ј е в а ц Директор Основне школе „Мирко Јовановић“у Крагујевцу, Ненад Миловановић, на основу 79.Правилника о набавкама ОШ „Мирко Јовановић“, члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и

Read More

Обавештење о додели уговора за намирнице широке потрошње

Admin/ 10 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 10.05.2017.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ЧЕТВРТУ ПАРТИЈУ 1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије; 3.Уговорена

Read More

Обавештење о додели уговора за месо

Admin/ 10 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана 10.05.2017.године На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ТРЕЋУ ПАРТИЈУ 1.Врста наручиоца: Делатност установе образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована у 4 партије; 3.Уговорена

Read More

Обавештење о додели уговора за пециво

Admin/ 5 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 05.05.2017.године   На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ   1.Врста наручиоца: Делатност -установа образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована

Read More

Обавештење о додели уговора за рибу

Admin/ 5 маја, 2017/ Вести, Огласна табла

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца дана 05.05.2017.године   На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15) ОШ „Мирко Јовановић“, Незнаног јунака број 8,34000 Крагујевац, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ   1.Врста наручиоца: Делатност -установа образовања; 2.Предмет набавке: Намирнице за припремање хране –обликована

Read More