Извештај о набавкама

Admin/ 29 јануара, 2021/ Вести, Огласна табла

IZVEŠTAJ O NABAVKAMA
Naručilac:100561893 – OSNOVNA ŠKOLA “MIRKO JOVANOVIĆ”
Godina:2020
NABAVKE IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
DobraUsluge
Broj zaključenih ugovoraUkupni iznosUkupni iznos (sa PDV)Broj zaključenih ugovoraUkupni iznosUkupni iznos (sa PDV)
Član 12. stav 1. tač. 11) – nabavke od naručilaca ili grupe naručilaca koji su nosioci isključivog prava na osnovu kojeg jedini mogu da obavljaju određenu delatnost na određenom geografskom području i koje im je dodeljeno ili proizlazi iz zakona, podzakonskog akta ili pojedinačnog akta33.752.053,134.502.463,75
Član 27. tačka 1) – nabavke čija je procenjena vrednost manja od pragova do kojih se Zakon ne primenjuje – za nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara5305.357,33366.428,80498.236,15117.883,38
Ukupno:5305.357,33366.428,8073.850.289,284.620.347,13
Share this Post