Мисија

Наша школа тежи да одржи углед и традицију једне од највећих школа како у граду, тако и целом Шумадијском округу, да уз квалитетно образовање пружи ученицима услове за развијање критичког мишљења, одговорности и самосталности, као и да се оспособи за даљи рад и развој личности, а наставницима пружи могућност усавршавања и напредовања.Основна мисија наше школе је да обезбеђује разноврсно образовање у безбедном, подстицајном окружењу које промовише опште
образовање ученика у складу са њиховим могућностима и потребама, самодисциплину, одговорност и мотивацију свих учесника у животу школе.
Симбиоза смо младости и искуства, место где се негује љубав, хуманост, толеранција, пријатељство, разумевање између запослених и ученика и међусобно поштовање.

Визија

Желимо да будемо школа која константно унапређује наставни процес, развија способности и интересовања ученика, јер пружамо различите могућности за стицање савремених и применљивих знања уз подршку њиховом личном развоју.
Волели бисмо да уз помоћ надлежних институција наша школа постане савремена, добро опремљена школа. Школа са функционалним наставним средствима, уз још бољи квалитет наставе и учења по свим сегментима (од планирања и припремања, наставног процеса, учења до праћења напредовања ученика), где ће ученици стицати квалитетно образовање које ће примењивати у даљем школовању и раду.
У циљу нам је да имамо школу у којој ће настава још више бити у складу са индивидуалним могућностима и потребама ученика, школу у којој ће се настава и учење одвијати кроз веће подстицање и развијање физичког, емотивног, интелектуалног, еколошког и естетског развоја. Наша обавеза је да створимо отворену, безбедну, савремену, ефикасну, квалитетну и демократску школу, школу која ће бити у могућности да понуди ученицима велики број разноврсних садржаја, како у наставним, тако и у ваннаставним активностима и тиме атмосферу у којој ће бити више солидарности и другарства а мање конфликата.
Тежимо ка још бољој и квалитетнијој сарадњи са родитељима у свим сегментима живота и рада школе.